De grens

À La frontière

A - Info en diensten voor wandelaars


Onderweg …

Vanaf het vroegere station duikt de route in de vergeten vallei tot aan de grens. De weg is woest en verlaten gebleven. De sporen van dieren lopen er door die van de mens. In het woud, nu eens donker, dan weer licht naargelang de kruinen van de naald- of loofbomen, zie je een grote verscheidenheid aan biotopen. Je hebt de indruk dat je in een immense natuurlijke tuin loopt. Een verrukking voor de zintuigen. De weg langs de rivier is ook subliem. Volg hem tot op de heuvelrug: welkom in België!