Dinant (Geschiedenis van een rivier )

De Maasvallei brengt de bezoeker in contact met een streek met een luistterrijk patrimonium en een indrukwekkend verleden. In steden zoals Dinant of Bouvignes krijgt de rivier ook iets cultureels en bekoorlijks. Hoogtes en laagtes wisselen elkaar af en hier een daar zie je imposante forten die toezicht uitoefenden op het scheepvaartverkeer.

À Dinant

A -

À Dinant

B - Dinant - de citadel en het wapenmuseum


Van de versterkte burcht die de prins-bisschop van Luik in de 12e eeuw liet optrekken, blijft niets meer over. Het huidige fort is van de hand van Vauban. Een bezoek dompelt je onder in het militaire verleden toen België onder Hollands bewind van het Huis van Oranje stond. 80 jaar later verdedigt het koninkrijk België zijn grondgebied in de loopgraven aan de IJzer, het enige stukje van het land dat niet door Duitsland is bezet. De reconstructie van een van deze dodengangen in het fort heeft heel wat verrassingen voor de bezoeker in petto.

Meer informatie over de geschiedenis


Contact
Place Reine Astrid,3
5500 Dinant
Tel : 0032(0) 82 22 36 70
Web : http://www.citadellededinant.be

À Dinant

C - Dochter van de Maas

Dinant verbindt haar lot aan die andere Dochter van de Maas, de prinselijke stad Luik, in voor- en tegenspoed. In de middeleeuwen gaat het de stad voor de wind: er wordt een jaarmarkt georganiseerd, er vinden markten plaats en er wordt messing bewerkt. Aan die welvaart komt in 1466 echter abrupt een einde: Karel de Stoute, de erfvijand van de Luikenaars, verwoest de stad te vuur en te zwaard. Dinant zal dit nooit meer te boven komen. De ambachstlui die de aanval overleven, vluchten naar Luik en Mézières, waar ze bijdragen tot de bloei van deze Franse stad.

Weetje

Hoewel de middeleeuwse stad helemaal is verdwenen, getuigen het koor en het dwarsschip van de kapittelkerk Notre-Dame nog van de hoogdagen van Dinant. De 12e-eeuwse doopvont is een eerbetoon aan het buitengewone vakmanschap van de steenhouwers uit die tijd.

Weetje

In de 15e eeuw reikt de reputatie van Dinant voor voorwerpen uit messing tot ver buiten de grenzen. In Frankrijk wordt een koperslager ook wel 'dinandier' genoemd. Het 'Maison du Patrimoine Médiéval (Huis voor middeleeuws erfgoed)' herstelt dit ambacht in ere.

À Dinant

D - Varen op de Maas


In de middeleeuwen is de Maas – in vergelijking met het vervoer over de Ardense wegen – de veiligste en goedkoopste transportader. De rijkdommen van de steden uit het Maasland worden naar alle uithoeken van de wereld uitgevoerd met platbodemboten met geringe diepgang. Deze boten kunnen op een strand aanmeren en hebben geen kaaien of aanlegsteigers nodig. Met de stroom mee leggen ze meer dan 100 km per dag af.

Vandaag heeft het goederentransport plaatsgemaakt voor plezier- en cruisevaartuigen.

À Dinant

E - De kapittelkerk Notre-Dame


Notre-Dame is een van de mooiste voorbeelden van gotische kunst uit de 13e eeuw: het middenschip reikt haast tot in de hemel. De kerk, die tijdens de plundertocht van Karel de Stoute wordt verwoest, ondergaat in de daaropvolgende eeuwen verschillende renovaties.


Contact
Place Reine Astrid
5500 Dinant
Tel : 0032(0) 82 22 22 07
Web : http://www.doyennededinant.com

À Dinant

F - De Beiaard-rots

Volgens de legende worden de Vier Heemskinderen – Reinout, Ritsaert, Adelaert en Writsaert – na hun strooptocht door de Ardennen achtervolgd. Door de sterk gezwollen rivier kunnen ze niet langs de bergspits rijden en zien ze zich genoodzaakt om er te paard over te trekken.
Deze grappige legende voegt er nog aan toe dat de inwoners van Dinant aan iedereen die het wil, de afdruk laten zien die het ros Beiaard, het temperamentvolle paard van de Vier Heemskinderen, bij zijn aanloop voor de sprong over de rots in de piramidevormige rots in Dinant heeft achtergelaten (op de zuidzijde is een afdruk in de vorm van een hoefijzer te zien).

À Dinant

G - Host site en toeristische informatie

Maison du Tourisme de la Haute Meuse Dinantaise – www.dinant-tourisme.com

 

À Dinant

H - Dinant - De zondagen van Meneer Sax


De hele zomer lang laten gratis concerten van regionale bands Dinant swingen op het ritme van de jazz.

In de stad, langs de boulevards en op de caféterrasjes kunnen de bezoekers genieten van de gezellige feesten rond het kleurrijke instrument van Adolphe Sax.

http://sax.dinant.be