Godinne (Godinne )

In een meander van de Maas ligt op een zachte helling op de rechteroever het dorp Godinne. Aan de overkant ligt de steile helling met het vergezicht 'op de 7 Maasmeanders'. De plek is bijzonder door de opvallende ligging van de kerk, het kasteel en een grote hoeve (Vieille Ferme) dicht bij elkaar aan de oever van de Maas. De rest van het dorp met zijn huizen van  kalk-, zand- en baksteen, wordt in tweeën verdeeld door de spoorlijn en andere recente rechtlijnige ontwikkelingen.

Vroeger maakten ook Mont en Rivière deel uit van de voormalige heerlijkheid van Godinne. 
Ze raakten echter opnieuw gescheiden wanneer Florent de Waha de rechteroever en Vincent d’Harscamp de linkeroever erfden. Mont en Godinne zijn intussen samengegaan met Yvoir.

À Godinne

A - Aanmeerplaats


De plaats Godinne heeft zich ontwikkeld in een meander van de Maas, aan de rechteroever van de rivier.

Door aan te leggen aan de rechteroever, bij km 31.725, kunt u de plaats ontdekken.

De kerk, de priorij, een imposante boerderij omringd door een ringmuur, met ernaast een hoektoren, en het kasteel, gebouwd in de 16e eeuw in baksteen en kalksteen.

U heeft ook de mogelijkheid om vervolgens het jaagpad te volgen waarlangs de twee eilanden zich uitstrekken. De eilanden zijn een vogelreservaat geworden, en een ideale verblijfplaats voor vele, vaak zeldzame vogelsoorten, zoals de aalduiker of de ijsvogel. Andere soorten vinden er hun plaats om te overwinteren. Misschien krijgt u de kans om ze te observeren!

À Godinne

B - Vergezicht op de 7 Maasmeanders

Tegenover Godinne heb je vanaf de steile helling een prachtig uitzicht op de 7 Maasmeanders. Het uitzichtpunt kreeg deze naam omdat je vanaf hier de 7 Maasmeanders in het dal kunt zien.

À Godinne

C - De Al Faulx-rots en het kruisbeeld 'Vieux Bon Dieu'

Hier bevond zich vroeger het galgenveld van de rechtbank van Poilvache. Op deze plek werd de galg opgericht waaraan bandieten en struikrovers werden opgehangen. Naast de galg werd een kruisbeeld geplaatst om vergiffenis te vragen voor de veroordeelden die hier stierven.

À Godinne

D - Het 'Priorij'-kasteel

De woning is wellicht gebouwd door Henry de Wieldre (1501- ca. 1581), proost van Poilvache en 'oprichter' van de kerk.

In de 18e en de 19e eeuw wordt het gebouw 'gemoderniseerd'. Opvallend aan het kasteel is de trapgevel. Het kasteel was de residentie van de leenheren van Godinne, zoals blijkt uit de blazoenen die op verschillende plaatsen werden aangetroffen.