La Ramonette

À La Ramonette

A - Info en diensten voor wandelaars


Het traject loopt door naar een plek die Montagne de Baimont heet en ook La Ramonette genoemd wordt. 'Ramons' zijn bezems gemaakt met brem. Deze vroegere uitkijktoren omringd door grachten en bermen en vroeger ook palissades diende om de stad en de citadel van Bouillon te bewaken. Je kan er genieten van het vrije zicht op de rivier, de drie bruggen, de 330 meter lange burcht en de onder monumentenzorg geplaatste woningen van de 17e en 18e eeuwen.

Nu moet je enkel nog afdalen naar de stad via het paadje n° 10.

À Bouillon

B - Schitterende bomen van honder jaar oud.


In de botanische bomentuin vind je sinds 1906 tientallen inheemse en exotische soorten uit Europa, Amerika en Azië. Sommigen zijn Belgisch kampioen of vicekampioen omwille van hun hoogte of hun omtrek.