Montauban (Het Kasteel van de Vier Heemskinderen in MONTAUBAN )

Hier komen we in het koninkrijk van de Vier Heemskinderen, het bos van Anlier. Het trekt een echte natuurlijke grens tussen Lotharingen en het Ardense plateau en behoort tot de grootste wouden van het land. Meteen het uitgelezen doel voor wondermooie wandelingen en boeiende ontdekkingen!

À Montauban

A - Het bos van de verbeelding


Het bos sluit zich beschermend rond Montauban, waar de natuur werkelijk prachtig is. Maar deze plek is ook nauw verbonden met een alom bekende vertelling. Hier huisden immers vier beroemde broers die het waagden om zich te verzetten tegen het gezag van Karel de Grote. De Vier Heemskinderen, Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout zullen het Ros Beiaard berijden dat ze kregen van hun neef Maugis (Malegijs), een tovenaar die op wraak uit is en gerechtigheid wil. Zijn eigen vader werd immers op bevel van Karel de Grote vermoord. Wat volgt, is een groots epos dat in heel de Ardennen leeft.

 

Toegang :

Montauban laat zich niet zo gemakkelijk ontdekken. Net als in de tijd van Karel de Grote gaat er een forse klim op de heuvel aan vooraf. De muren ogen nog erg machtig, als getuigen van de belegering. Onder aan de heuvel herinneren de smederijen aan vroegere tijden.

À

B - Het Archeologisch Park en het Lapidair Museum


Vijftien eeuwen lang diende Montauban als toevluchtsoord. De uitloper werd vijf eeuwen vóór onze tijdrekening al bewoond, een onderkomen in toen al woelige tijden. En dat was ook zo van de derde tot de achtste eeuw, toen de Germaanse volkeren Romeins Gallië overmeesterden.

Om te lezen in het tijdschrift Blik op de Ardennen

Wist u dit?

Boven krijgt u het verhaal te horen van een legende en van een site. Op de top van de heuvel gaan de grachten, de cyclopische muren, de grondhopen op in de omgeving. Deze magische plek is ook doordrongen van de legende van de Vier Heemskinderen. Vier broers die het durfden op te nemen tegen Karel de Grote.

het lapidair museum


Het lapidair museum ligt op de versterkte site die deel uitmaakt van het 'Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië'. Voor het uitgezuiverd, modernistisch ontwerp tekende de architect Constantin Brodzki. Het getuigt van drie opeenvolgende periodes van bezetting, van in de ijzertijd tot de middeleeuwen. Dit lapidair museum huisvest een reeks Romeinse bas-reliëfs die ter plaatse gevonden werden. Eén van de beroemdste die hier ontdekt werden, de Maaimachine van de Trevieren, wordt momenteel bewaard in het Gaumemuseum in Virton.

In de zomer lopen hier originele tentoonstellingen van het Centrum voor Hedendaagse Kunst van Belgisch Luxemburg.


Opening

Contact
Montauban
6743 Etalle
Tel : 0032(0) 63 57 03 15
Web : www.musees-gaumais.be

À Montauban

C - De ruïnes van de smederijen van Montauban


De zoete geur van humus, de schitterende beukenlanen lijken in niets meer op het vroegere Montauban op de vooravond van de Industriële Revolutie. En nochtans … van de zestiende tot de achttiende eeuw was dit een bloeiend metaalverwerkingscentrum. De indrukwekende ruïne van de houtskoolhal maakt duidelijk hoeveel houtskool wel nodig was voor de smederij.

Wist u dit?

Omstreeks 1850 wordt in het bekken van Samber en Maas steenkool ontdekt. Deze nieuwe brandstof wordt al snel intensief ontgonnen en verdringt de achterhaalde houtskool. Wat nog van het Ardense bos restte, werd op het laatste nippertje gered.

 

À Montauban

D - Wandelen

'De Wandeling van Laclaireau'

Het RAVeL (netwerk van trage wegen) is de rode draad die ons door het grote woud leidt. Het geluid van onze stappen vervangt het kabaal van de stoomtrein die de rijkdommen van de streek naar verre contreien bracht. De beken, de vijvers leggen een blauwe glans over het roest en goud van het grote beukenbos. Het natuurreservaat van de vallei van Laclaireau laat zich vooral in de herfst in zijn volle glorie bewonderen. Wat een prachtig kader voor het Heldendicht van de Vier Heemskinderen!

 

Praktisch

Afstand: 11 km

Bewegwijzering: blauwe driehoek

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

Duur: 4 uur

Vertrek: aan de oude smederijen de weg naar Ethe inslaan, tot aan de RAVeL-weg.

 

Wist u dit?

Aan het eind van de wandeling wacht u een verrassing. Een reeks watervalletjes klateren de heuvel af. Deze Gaumese 'crons', zoals ze hier heten, zijn in feite kalktufafzettingen. Talloze kristallijne beekjes doorkruisen de erg steile plek. Hier huizen een fauna en flora van zeldzame en bedreigde soorten, zoals de wilde akolei of de zuidelijke bronlibel. De biodiversiteit van de Gaume is grenzeloos …

À Virton

E - Het Gaumse museum


De mooiste plek om dit Zuiden beter te leren kennen, is de Gaume. Dit is een heus geschiedenisboek, van de Romeinse cultuur tot onze tijd. De didactische voorstelling van het museum spreekt ook kinderen erg aan.

Een artikel van Blik op de Ardennen

Musem van de Gaume ook voor kinderen


Opening

Contact
rue d'Arlon, 38-40
6760 Virton
Tel : 0032(0) 63 57 03 15
Web : www.musees-gaumais.be

À Virton

F - De Vallei van de Rabais


De vallei van het geluk! In de zomer nodigen de weelderige kruinen van het grote bos en de vijvers uit om rustig te kuieren. Wandelaars en mountainbikers halen volop hun hartje op aan hun tochten tussen de hoge bomen. Er is een mooie kaart beschikbaar bij de toeristische dienst (Maison du Tourisme).

À Virton

G - Wandelen

Wandelen 'De Wandeling van de Vier Heemskinderen'

De wandeling begint aan de kapel van 'Notre-Dame du Bonlieu'. De drie varianten (18, 10 of 6 km) volgen wegen en paden in het spoor van legendes. Niet te missen is de Feeënspelonk, een verbazend natuurlijk curiosum!

 

Praktisch

Afstand: 18, 10 of 6 km

Bewegwijzering: groen kruis

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

Duur: afhankelijk van de gekozen afstand

Vertrek: aan de kapel van 'Notre-Dame du Bonlieu', stroomopwaarts van de vallei van de Rabais.

 

À Virton

H - Wandelen

Wandelen De RAVeL-routes

Dit is het bosrijkste RAVeL van de Ardennen, omdat het netwerk van trage wegen pal door een deel van het bos van Virton loopt, met zijn dichte gebladerte. Deze RAVeL-route leidt naar de locaties uit de legende van de Vier Heemskinderen. Hij loopt langs Montauban en dan verder naar Croix-Rouge, waar vlakbij de Feeënspelonk en het Kasteel van Renout te vinden zijn.

 

Praktisch

Afstand: 8 km

Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk

Duur: 1 uur

Vertrek: aan de uitrit van Ethe, op de N 82.

À Virton

I - Proeven


De Gaumese pastei

De Gaumezen staan bekend als echte lekkerbekken. Deze vleespastei op basis van gerezen deeg is gevuld met stukjes in wijn of azijn gemarineerd varkensvlees met de kruiden die elke slager zelf kiest. Wie de Gaume bezoekt, kan niet naar huis zonder.

À

J - Proeven

De microbrouwerij Sainte-Hélène

De heer Pourtois startte zijn activiteit in 1999 met 'La Gaumette' en 'La Sainte-Hélène'. Andere recepten volgden, zoals 'La Grognarde', 'La D’Jean de Mady' en ' La D’Jean Triple'. Absoluut te proeven!