Bouvignes-sur-Meuse (Twee steden tegenover elkaar )

Zo dichtbij en toch zo veraf! Bouvignes en Dinant zitten elkaar al eeuwenlang stilzwijgend uit te dagen. De ene stad maakt deel uit van het prinsbisdom Luik, de andere van het graafschap Namen.

À Bouvigne

A - Bouvignes : Het 'Musée du patrimoine médiéval mosan'


In Bouvignes voel je de middeleeuwen leven. Wie goed luistert, hoort nog het gekletter van de paardenhoeven op de keien van de smalle straatjes bij de Porte Chevalier. Het fort van Crèvecoeur versterkt die indruk. In de schaduw van het fort ligt op het kleine stadsplein het 'Maison du patrimoine médiéval mosan'. Het 'Spaanse huis' met zijn 17e-eeuwse frontons en Brabantse voluten dateert van tijdens het Spaanse bewind.

Dit heel mooie museum dompelt je onder in de geschiedenis en de verwezenlijkingen van de Maas. De rivier laat zich als een open boek lezen. Bij een waadplaats bouwt men een brug. Waar twee rivieren samenvloeien, ontstaat een stad. Het slib dat de rivier achterlaat, maakt de grond vruchtbaar. De economie bloeit op. De verworven rijkdom moet worden verdedigd en moet met alle middelen in stand worden gehouden. Er worden forten gebouwd: militaire strategie en economie gaan hand in hand. De rest van het bezoek aan het 'Maison' is minstens even boeiend en vertelt aan de hand van een aantal anekdoten het verhaal van de middeleeuwse samenleving.


Contact
Place du Bailliage,16
5500 Dinant
Tel : 0032(0) 82 22 36 16
Web : http://www.mpmm.be

À Bouvignes

B - Kasteel van Crêvecoeur


In de 12e eeuw is Bouvignes op het toppunt van haar macht. Vanaf de heuveltop observeert en controleert het kasteel van Crêvecoeur de Maasvallei. De kasteelheer heerst over het landschap en zijn onderdanen en legt hen zijn wil op … tot de inwoners van Dinant hem verslaan.

Bij de La Val-poort houdt het standbeeld met zijn uitdrukkingloze gezicht je in de gaten. Het zou het jammer vinden als je niet via de trap aan de overkant naar de ruïnes van Crêvecœur gaat. Je  zal het geen ongelijk geven, want vanaf de top heb je een verrasssend uitzicht op de Maasvallei.

Meer informatie over de geschiedenis


Contact
Place du Bailliage,16
5500 Dinant
Tel : 0032(0) 82 22 82 00

À Bouvignes

C - Sint-Lambertuskerk


Deze romaanse kerk met haar indrukwekkende vierkante toren werd in de 12e eeuw gebouwd en in 1217 ingewijd. De afmetingen (de kerk is meer dan 55 m lang) tonen aan hoe groots en welvarend Bouvignes vroeger was. Het gebouw werd meermaals verwoest, verbouwd en gerestaureerd. Na de beschadiging tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de nadruk opnieuw op de primitieve gotische stijl gelegd. Binnen kan de bezoeker het 16e-eeuwse retabel van het Heilig Kruis uit Antwerpen, een 15e-eeuwse piëta van Christus en een preekstoel bewonderen.

En savoir + >