Natuurpark Gaume / Florenville

Natuurpark Gaume

Natuurpark Gaume

Het natuurpark Gaume ligt in het zuiden van de provincie Luxembourg, aan de Franse grens en op 35 km van de stad Luxemburg. 

Natuurpark Gaume

La Gaume heeft een microklimaat, milder dan in de rest van de Ardennen

 

La Gaume is het romaanse gedeelte van Belgisch Lotharingen. Het is geen administratieve regio van het huidige België, maar een historisch-geografische regio met een sterke culturele identiteit. Het is een Franstalige regio, met een regionale romaanse taal "le Gaumais", één van de romaanse Lotharingse dialecten, die in de taalwetenschappelijke atlas van Wallonië staat genoemd.

 

Land van zon met rijke en afwisselende landschappen, la Gaume is grotendeels een agrarisch gebied. Wat het eerst opvalt is het zeer karakteristieke reliëf met de cuestas (hellingen). Drie hellingen golven van noord naar zuid: aan de ene kant een abrupte helling bedekt met bos, aan de andere een flauw aflopende helling, waar gewassen worden verbouwd of waar nog lager in de valleien permanent grasland groeit.

Het microklimaat van La Gaume staat erom bekend veel milder te zijn dan dat van de Ardennen in het noorden en rondom de heuvels van Torgny, het meest zuidelijke dorp van België, spoken de kleine bergcicade en de bidsprinkhaan rond.

Klaprozenveld
Plukken
Natuurpark Gaume
Florenville
Natuurpark Gaume

Toon alle foto’s

La Gaume is een land van bossen en landbouw (respectievelijk 47% en 31% van de streek). Het bos is één van de mooiste van het koninkrijk: een beukenbos met een grote biodiversiteit met een natuurlijke regeneratie.

Het agrarische gebied bestaat voor 80% uit grasland, La Gaume is dus een land van veeteelt (de "Bœuf des prairies gaumaises" is een erkend label). In het grasland leeft een belangrijke biodiversiteit en dan vooral in het schrale hooiland van La Semois waar orchideeën en de zeldzame en prachtige blauwe monnikskap leven.

Natuurpark Gaume Natuurpark Gaume

Vrij groeiende of getailleerde hagen en oude of recente boomgaarden decoreren de zachte heuvels en geven verstopplekjes en doorgangen voor de klapekster of de kleine hoefijzerneus. La Gaume staat dan ook bekend om de onvergelijkbare smaak van haar peren en appels. De trend is momenteel trouwens om nieuwe fruitbomen te planten.

 

De belangrijkste rivieren stromen van oost naar west en heten la Semois, la Vire en le Ton.  Dit zijn langzaam stromende rivieren, die brede meanderen vormen die soms in elkaar overlopen en dalen creëren waar een karakteristieke flora en fauna leeft. De bever, die hier vroeger in groten getale aanwezig was, is weer terug op zijn oude grondgebied en herkoloniseert de waterstromen.

De bever is terug in La Gaume...

 

Er zijn nog andere opmerkelijke details waar te nemen, die te maken hebben met de bijzondere geologie van La Gaume. In de talrijke plassen en mardelles (gaten) van de vallei van La Semois en La Rulles leeft de enige groeiende groep kamsalamanders van België, dankzij de restauratie en creatie van waterbronnen in de weilanden. Deze bronnen worden bewoond door een zeldzame flora en fauna: amfibieën, insecten, reptielen etc. Een andere geologische bijzonderheid, "les crons", ingebedde bronnen waar het ontbonden kalk bulten vormt die met de tijd zeer spectaculair kunnen worden en waar ook een zeldzame flora en fauna in huist.

 

De kwaliteit van het water in La Gaume is uitstekend, Nestlé Waters maakt hier dankbaar gebruik van en heeft een bottelarij in Etalle geopend.

 

Tot slot, de oude verlaten groeven, vooral die van Torgny, waar de zeer zeldzame zandhagedis leeft, die in België alleen nog maar in La Gaume te vinden is.

Natuurpark Gaume

Enkele cijfers van het park

Oppervlakte: 58.104 ha (44.000 inwoners, 9 gemeentes)
Aantal Natura 2000 sites: 18
Aantal natuurlijke staatsreservaten: 14
Aantal natte zones van biologisch belang: 8
Aantal natuurlijke privéreservaten, erkend of waarvan de erkenning nog niet is afgerond: 10
Aangegeven wandelroutes: +/- 160 parcours
Aangegeven mountainbikeroutes: +/- 30 parcours
Specificiteiten van de natuur: Cuestas, hooiland van La Semois, kalkgrasland, poelen en gaten, een beukenbos met een grote biodiversiteit met een natuurlijke regeneratie.
Emblematische soorten: zandhagedis, kamsalamander, klapekster,  kleine hoefijzerneus, kleine bergcicade en de bidsprinkhaan.

Aanvullende informatie

Parc naturel de Gaume, Rue Camille Joset 1, B-6730 Rossignol (Tintigny)
Tel.: +32 (0) 63 45 71 26
www.parc-naturel-gaume.be