De natuurparken van de Ardennen (c) Céline Lecomte, GEIE

De natuurparken van de Ardennen

De Natuurparken van de ardennen

De Ardennen telt 12 natuurparken, echte pareltjes van het regionale erfgoed.

Op het Ardense grondgebied vind je 12 natuurparken, echte pareltjes van het regionale erfgoed. Het concept van "Parc naturel" of natuurpark bestaat uit het duurzaam beheren van een gebied dat erkend is voor zijn interessante biologie en geografisch opmerkelijke landschappen onthuld.  Hierbij wordt de uitdaging aangegaan dat de mens activiteiten kan ontwikkelen terwijl de omgeving bewaard blijft en rekening houdend met de kwaliteit van de leefomgeving en het duurzaam beheren van hulpbronnen. De natuurparken kaderen logischerwijs in de aanpak van duurzame ontwikkeling.  

Hun missie: bescherming van de natuur en het milieu, regionale planning, economische en plattelandsontwikkeling en sensibilisering van iedereen.

Zin om te wandelen? De Ardennen tellen maar liefst 12 natuurparken!

Verschillende typische Ardense soorten

In de natuurparken vind je verschillende soorten terug die typisch zijn voor het Ardense grensgebied, zowel op gebied van fauna als flora. 

Fauna: Europese bever, zwarte ooievaar, ruigpootuil, vale vleermuis, koningspage, ijsvogel, zwarte specht,  grote hoefijzerneus, kwartelkoning, kamsalamander, grauwe klauwier, visarend,...

Flora: zonnedauw, aapjesorchis, koningsvaren, lichtgevend mos, veenorchis, veenbes, wilde orchideeën (en in het bijzonder de welriekende nachtorchis)

La flore (c) Parc Naturel Hautes Fagnes (Hoge Venen) - Eifel