De grens naar Ramonette

À

A - Info en diensten voor wandelaars


Onderweg …

Je komt op de weg naar Corbion die je volgt aan de rechterkant langs de grenssloot.

Het bos waar je langs gaat heet L’Extrémité. Het werd ten tijde van de Franse Revolutie verkocht als nationaal goed en is nu het bezit van de stad Bouillon.

De route doorkruist het bos van La Boucaderie tot aan de relaistoren aan de rand van de oude baan naar Frankrijk. Volg de route n° 11 om de Gernelle over te steken en vervolgens af te dalen naar La Ramonette.

À Bouillon

B - La Boucauderie


Het hoogopgaande eikenbos van La Boucauderie heeft zijn naam te danken een de geiten en bokken die men liet grazen op deze plek buiten de stad. De eiken verdwenen al de 19e eeuw en in de plaats van de sparren die er spontaan groeiden vind je nu hoge beuken en douglassparren.